Bygherrerådgivning

Projektforløb
For bygherrer og investorer tilbyder vi at være ansvarlig for hele bygherrerådgivning. Dette fra opstået behov og idé, over opførelse til indflytning, samt den efterfølgende drift og vedligehold frem til garantiperiodens udløb ved 5 års gennemgangen.

Vi er med i dialogen med bygherren og brugerne for at få afdækket bygherrens aktuelle kompetancer og behov. Herefter udarbejdes – i samarbejde med bygherren – et konkret byggeprogram med kravspecifikationer til funktion, indhold, kvalitet, form, teknik, tid og økonomi.

Samtidig opstiller vi et økonomisk og teknisk beslutningsgrundlag, der bruges som redskab til at der kan træffes de beslutninger, der resultere i projektets højeste værdi for bygherren.

Samarbejdsform og udbudsform fastlægges. Dette kan for eksempel være arkitetkonkurrence, totalentreprise, hovedentreprise, partneringssamarbejde, EU-udbud, tilbudsindhentning efter tilbudsloven eller underhåndsbud.

Vi tilbyder at varetage projekteringsledelsen, som er koordineringen mellem projekterende arkitekter og ingeniører.

Under byggeriets opførelse forestår vi bygeherrerådgivningen, som omfatter blandt andet; økonomistyring/monitoreringen, bygherremøder og bygherretilsyn for at sikre, at byggeriet leveres til den aftalte kvalitet, pris og tid.

Efter overtagelsen af byggeriet tilbyder vi at fungere som bygherres sparringspartner i garantiperioden, samt at yde bistand til drift og vedligehold.

Byggerådgivning

Albæk Byggerådgivning ApS
Weidekampsgade 12
DK-2300 København S
Tel. +45 3990 0121
Email info@albaek-aps.dk

Kontaktformular

Udfyld venligst formularen herunder og tryk send, så vender vi tilbage hurtigst muligt.